una.org.pl
MENU

Kancelarie i adwokaci

Adwokat z kancelarii adwokackiej

Adwokat z kancelarii prawnej pomaga w uzyskaniu źródła dochodu w postaci alimentów na podstawie sformułowania wniosku, który powinien wskazywać powoda, czyli osobę, która wnosi o przyznanie alimentów, określać pozwanego od którego przedstawiciel ustawowy powoda domaga się alimentów oraz wskazywać kwotę alimentów, termin a także sposób ich uiszczania. Wszelkie niezbędne informacje z zakresu alimentów znajdują się pod adresem http://www.adwokatjsosnowski.pl/alimenty-gliwice/. Tam też przeczytać Państwo mogą o zmianie wysokości alimentów.